Serviciile pe care le oferim sunt:

 

Consultanţă fiscală, incluzând, dar fără a se limita la:

 • asistenţă pe parcursul controalelor fiscale, inclusiv rambursare de TVA;
 • consultanță cu privire la reglementări contabile și fiscale în vigoare, cum se aplică acestea companiei dvs.;
 • asistență în ceea ce privește nerezidenții (impozitare, convenții de evitare a dublei impuneri, certificate de înregistrare pentru persoane fizice nerezidente).

 

Servicii de contabilitate destinate nevoilor proprii ale beneficiarului – ne adresăm în special întreprinderilor mici și mijlocii, precum și organizațiilor non-profit:

 • evidența contabilă lunară, întocmirea declaraţiilor lunare şi trimestriale şi depunerea lor, inclusiv Intrastat;
 • întocmirea și certificarea bilanţului contabil, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii şi notele explicative la situaţiile financiare, explicarea situatiilor financiare pentru a putea fi interpretate correct de către dvs;
 • reprezentarea în faţa autorităţilor fiscale;
 • asistență privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
 • executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, precum:
  – întocmirea de situaţii periodice;
  – consolidarea conturilor şi a bilanţului;
  – asistența în închiderea balanței lunare și în întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale
 • elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor contabile, a planului de conturi adaptat unităţii, a contabilităţii de gestiune, a controlului de gestiune şi prin buget (stabilirea diferenţelor între valori antecalculate şi efectiv realizat) în baza respectării normelor generale ale societății;
 • consultanţă în vederea organizării/reorganizării serviciului financiar-contabil;
 • expertiză contabilă şi de gestiune.

 

Servicii de salarizare şi administrare a personalului:

 • întocmire contract individual de muncă;
 • întocmire act adiţional la contractul individual de muncă;
 • întocmire decizie de încetare a contractului individual de muncă;
 • întocmire decizie în cazul modificărilor prevăzute de legislaţie;
 • întocmire şi gestionare dosar de personal;
 • întocmire adeverinţă de vechime în muncă, precum şi alte adeverinţe solicitate de angajat / angajator;
 • înregistrări în registrul de evidenţă a salariaţilor (REVISAL);
 • întocmire stat de plată;
 • întocmire ordine de plată cu obligaţiile către bugetul de stat;
 • întocmire şi depunere declaraţia 112 si 205;
 • calcul cost salarial;
 • consultanță privind tratamentul fiscal al veniturilor din salarii;
 • întocmire declaraţii atât pentru angajați, cât și pentru colaboratori.

 

Servicii de reporting:

 • întocmire cash-flow realizat şi bugetat;
 • realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea abaterilor intervenite pe parcursul anului de la sumele aprobate;
 • întocmirea de rapoarte în funcţie de necesităţile fiecărui client (diverse raportări cerute de Autorități pentru domeniul asigurări etc.);
 • crearea unor sisteme specifice de reporting;
 • stabilire norme de control propriu intern;
 • efectuarea de analize economico-financiare.

 

Înființări și lichidări firme

 • consultanță pentru deschiderea sau închiderea unei firme;
 • înmatriculări firme, înregistrare mențiuni la Registrul Comerțului, dizolvare firme.

 

Portofoliul de clienți

Clienţii noştri sunt companii din România care au atât acționari români, cât și acționari străini. Ei provin dintr-o sferă largă de domenii de activitate:

– domeniul IT;
– companii care realizează instalații electrice;
– extracția și prelucrarea resurselor minerale;
– broker de asigurări;
– fabricarea de mobilă;
– comerț cu materiale de construcții;
– comerț cu carburanți (stații de comercializare carburanți);
– trading cu roboţi industriali şi componente, precum şi servicii de mentenanţă;
– cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie;
– fabricarea de biciclete;
– activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
– furnizor gaze industriale;
– trading cu electronice şi papetărie;

– servicii de pază şi protecţie persoane şi bunuri;
– producție de vopseluri;
– comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
– companii de transport de mărfuri și persoane în România și extern;
– companii de construcții;
– comerţ cu amănuntul al carburanţilor fără depozitare;
– companii de arhitectură;
– servicii stomatologice;
– sală de fitness.

Vă mulțumim!