Servicii de contabilitate destinate nevoilor proprii ale beneficiarului:

 • analiza și înregistrarea documentelor primare conform reglementărilor contabile și a necesităților de raportare managerială
 • evidența mijloacelor fixe,calculul amortizării
 • evidența obiectelor de inventar și a echipamentelor de protecție
 • evidența stocurilor ,descărcarea de gestiune
 • înregistrarea deconturilor de cheltuieli
 • înregistrarea operațiunilor de împrumut și de leasing
 • înregistrarea extraselor bancare și a operațiunilor cu numerar
 • marcarea plăților / încasărilor
 • reevaluarea lunară a conturilor monetare în devize
 • operațiuni specifice TVA: regimul de TVA la încasare / închidere TVA
 • întocmirea / validarea jurnalelor de TVA
 • operațiuni contabile de închidere a perioadei: înregistrarea impozitelor directe, definitivarea balanței de verificare
 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale periodice aferente impozitelor directe, TVA și altele
 • întocmirea raportărilor lunare către Grup, conform cerințelor și calendarului agreate
 • întocmirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale
 • diverse raportări și servicii conexe agreate.

Putem realiza evidența contabilă atât in software-ul nostru cât și în software-ul clientului dacă acest lucru evită dublarea unor operatiuni.

       Avantajele externalizării serviciilor de contabilitate către echipa LARA ACCOUNTING sunt:

 • Acces la experiența unei echipe de profesioniști în domeniu, pe o gamă variată de expertiză contabilă și fiscală, expertiză și resurse care nu pot fi atinse într-un departament intern de contabilitate
 • Echipă dedicată coordonată de manager 
 • Posibilitatea de a vă concentra mai mult pe zona operațională decât de a coordona sau controla propriul departament financiar-contabil
 • Eliminarea riscului de a rămâne fără resurse datorită fluctuațiilor pe piața forței de muncă
 • Confidențialitatea informațiilor
 • Informare permanentă cu privire la modificările legislative astfel incăt sa puteți lua decizii in timp real  pentru compania dvs.
Categorii: Servicii